ติดต่อหน่วยงาน

สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี

เบอร์โทร 02-926-9144