ติดต่อหน่วยงาน

งานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปุทมธานี 12120

เบอร์โทร 02-926-9682-4

เบอร์ติดต่องาน

หัวหน้างาน 02-926-9685

หน่วยบัญชี 02-926-9682 (คุณหทัยรัตน์)

หน่วยงบประมาณ 02-926-9684(คุณรุ่งทิพย์, คุณอรณัฐ)

หน่วยการเงิน 02-926-9689(คุณอารีณัฎฐ์)

หน่วยตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 02-926-9683 (คุณศศิธร, คุณทิพวรรณ)

หน่วยพัสดุ 02-926-9691-2, 02-926-9009 (คุณระเบียบ, คุณสุพัตรา, คุณอรทัย)

โทรสาร 02-926-9690