ฉีดสลายไขมันเฉพาะจุดเสี่ยงอันตราย

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีการฉีดสลายไขมันส่วนต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน มีการโฆษณาว่าสามารถฉีดสลายไขมันเฉพาะจุดได้ แต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาเตือนว่า ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนตำรับยาผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมันว่า เทคนิคการสลายไขมันด้วยการฉีดเฉพาะจุด (Meso therapy) ยังไม่เคยมีการรับรองมาตรฐาน หรือมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่รองรับชัดเจน จึงอยากเตือนให้ประชาชนพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้เทคนิค ดังกล่าวในการรักษา เพราะพบว่ายังมีการโฆษณาเกินจริงอยู่มาก หากประชาชนได้รับผลกระทบและร้องเรียนมายังแพทยสภา แพทย์ที่ให้การรักษา ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าวิธีดังกล่าวได้ผลและปลอดภัยจริง สำหรับเทคนิคการสลายไขมันดังกล่าวเป็นการใช้ยาฉีดเข้าในร่างกาย ซึ่งการฉีดสารใดๆสาร ที่ฉีดต้องได้รับการรับรองจาก อย. และผู้ทำหัตถการ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น และแม้กฎหมายจะอนุญาตให้แพทย์สามารถปรุงยาเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ แต่วิธีการรักษาต้องได้รับการยอมรับ ซึ่งปัจจุบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ยังไม่เคยมีการยอมรับวิธีการรักษาด้วยการฉีดยาเฉพาะจุดเพื่อสลายไขมัน

นพ.สัมพันธ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการโฆษณา เช่น ฉีดที่จมูกทำให้จมูกไม่บาน ไม่เป็นความจริงเพราะ จมูกเป็นส่วนที่ไม่มีไขมัน ดังนั้น ฉีดไปก็ไม่ช่วยให้เปลี่ยนทรงจมูกได้ หรือการฉีดไขมันที่ตา ก็ต้องทราบว่า ไขมันที่ตาเป็นไขมันที่อยู่ลึกมากไม่สามารถฉีดตื้นๆได้ และหากฉีดลึกก็อาจเป็นอันตรายกับดวงตาได้.

ที่มา http://www.thairath.co.th/content/565214