กายวิทยาทาน บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

เรียนต่อต่างประเทศ

From FB@ชมรมเรียนต่อ ต่างประเท ประชาสัมพันธ์ข่าวเรียนต่อต่างประเทศ สวัสดีจ้าน้องๆ…

กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

วารสารการแพทย์นิว อิงแลนด์…

สวทช.เตรียมใช้ 'กล้องจุลทรรศน์' รางวัลโนเบลในแล็บไทย

นาโนเทค สวทช. เตรียมนำเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ความละเอียดสูง…

ฉีดสลายไขมันเฉพาะจุดเสี่ยงอันตราย

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา…

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ร่วมออกหน่วยตรวจรักษา และออกโรงทาน

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์…