ประชุมวิชาการ ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2559

ประชุมวิชาการ ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 “Health promotion and disease prevention in pediatrics” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ลงทะเบียนออนไลน์ http://bit.ly/2613Pt7